Navigace: Obnovené_houby_co_chcete > Krátce o účastích na soutěžích a festivalech

Krátce o účastích na soutěžích a festivalech

Soutěže a festivaly

Od roku 1976 začal Smetana soutěžit v tehdy jediné domácí sborové soutěži Písně přátelství. Měla okresní, krajské a ústřední kolo. Toho se Smetana zúčastnil poprvé v r. 1980, získal Stříbrné pásmo a v témže roce byl pozván na soutěž špičkových českých smíšených sborů v rámci Festivalu sborového umění v Jihlavě. V r. 1982 znovu získal stříbrné pásmo, rovněž v r. 1987. Zúčastnil se i dalších soutěží v Jihlavě v roce 1984 a 1990, kdy získal druhé místo.

Třikrát Smetana soutěžil v rámci Pražských dnů sborového zpěvu za početné zahraniční účasti a s těmito výsledky: 1989 stříbrné pásmo, 1995 zlaté pásmo a v roce 1998 druhé místo v kategorii zvláště vyspělých sborů.

Hudebního festivalu v Maidstone v Anglii se Smetana zúčastnil třikrát. S tamějším sborem a orchestrem spoluúčinkoval při provedení Verdiho Requiem, Dvořákovy Mše D dur, Rutterova Magnificat a Gounodovy mše Messa Solennelle.

Informace o zahraničních zájezdech sboru od roku 1992 jsou uvedeny v kapitole "O zájezdech sboru".