Navigace: Obnovené_houby_co_chcete > O spolupráci

O spolupráci

Spolupráce s Filharmonií Hradec Králové

První spoluúčinkování s Filharmonií Hradec Králové se uskutečnilo v roce 1979. Za podpory pardubických pěvců a za řízení V. Javory byla realizována Smetanova Česká píseň. Počínaje rokem 1981 byla zahájena téměř každoroční tradice vánočních koncertů. První měl na programu Křičkovu Valašskou jitřní mši pastorální. Kromě převažující Rybovy pastorely Hej mistře! byla provedena Kyptova Česká mše vánoční, Brixiho Missa pastoralis a také Kopřivova Missa pastoralis.

Spoluúčinkování s Filharmonií bylo pro všechny členy sboru velkou školou poznání. Nezůstalo jen u vánočních koncertů. Byla nastudována další závažná díla s významnými dirigenty a renomovanými sólisty. Největší díl těchto provedení řídil prof. František Vajnar: celkem 10 koncertů, na nichž zaznělo Haydnovo Čtvero ročních dob, Dvořákovo Te Deum a Mše D dur, Smetanova Česká píseň, operní sbory, Malátovy Zpěvy lidu českého I., II. Často sbor zpíval pod vedením. R. Krečmera, i v době působení H. Farkače v čele orchestru. B. Liška nastudoval se sborem poprvé Haydnovo Čtvero ročních dob a Gounodovu trilogii Mors et vita, Číňan Ch. L. Sheng Beethovenovu Missu solemnis spolu se sborem Ženevské univerzity, J. Malát a B. Kulínský Dvořákovo oratorium Stabat Mater (první provedení ve spolupráci s českotřebovským Bendlem, druhé s Bambini di Praga a kutnohorskými pěvci), M. Němcová nastudovala Vodákovo Requiem, P. Chromčák Gounodovu mši Messa Solennelle (spolu s Janáčkem z Jablonce nad Nisou). Spoluúčinkování na třebechovickém festivalu Ante portas 2000 umožnilo nacvičit Ódu na radost při provedení Beethovenovy Deváté symfonie, zopakovat si Dvořákovo oratorium Stabat Mater nebo Verdiho Requiem.

V roce 2006 se Smetana setkal na koncertním pódiu Filharmonie Hradec Králové se Smíšeným sborem Univerzity Hradec Králové při nastudování kantáty B. Martinů Kytice. Úspěšný koncert řídil dirigent Filharmonie Hradec Králové A. S. Weiser.

Více než 70krát se Smetana setkal s hradeckou Filharmonií. Členové Smetany jsou vděčni za tuto spolupráci. Příprava koncertů představuje zvýšené pracovní vypětí, řadu dělených i mimořádných zkoušek a pracovních soustředění. Ale i uspokojení z koncertů, které byly dobře navštíveny a měly úspěch.